Służebność gruntowa na prawie użytkowania wieczystego – polemika z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r. III CZP

W niedawnej uchwale z dnia 29 czerwca 2016 r. III CZP 31/16, Sąd Najwyższy uznał, że podobieństwo wieczystego użytkowania i prawa własności uzasadniające stosowanie przez analogię przepisów dotyczących własności w sprawach nieunormowanych przepisami o wieczystym użytkowaniu, prawnorzeczowy względny charakter uprawnień […]