Skontaktuj się z nami


Pactum Florczak
Kancelaria Radców Prawnych

Siedziba:
90 – 003 Łódź
ul. Tuwima 6

kancelaria@florczak-grabowski.pl

Marcin Florczak 504 348 876