Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego

Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego

Obsługujemy w zakresie prawnym i pracujemy dla gmin, starostw powiatowych, spółek miejskich, jednostek budżetowych i urzędów. Wiedza i doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska pozwalają nam wspierać samorządy w tworzeniu i przestrzeganiu lokalnego prawa.

Prawnicy naszej kancelarii pracowali i pracują m.in. dla

 • Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koluszkach,
 • Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
 • Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
 • Gminy Zapolice,
 • Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli,
 • Gminy i Miasta Szadek, Urzędu Miasta w Zgierzu,
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

 

Współpracując z jednostkami samorządów terytorialnych i budżetowymi oferujemy:

 • reprezentację przed sądem i organami administracji państwowej
 • obsługę prawną zamówień publicznych
 • tworzenie opinii prawnych
 • bieżącą obsługę prawną
 • doradztwo prawne w sprawach gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i nieruchomości
 • opiniowanie projektów uchwał i decyzji administracyjnych
 • weryfikację dokumentacji przetargowej

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj o szczegóły naszej współpracy