Windykacja należności

Windykacja należności

Nasze działania obejmują kompleksową obsługę począwszy od negocjacji, przez windykację polubowną i wezwania do zapłaty po postępowania sądowe i egzekucyjne.

Dzięki mediacjom, windykacji polubownej i przedsądowym wezwaniom do zapłaty dajemy
Ci możliwość odzyskania Twoich środków z zachowaniem dobrych relacji z dłużnikiem.
Gdy te metody zawodzą, będziemy Cię skutecznie reprezentować w trakcie postępowań
sądowych i egzekucyjnych.

Windykacja należności na koszt dłużnika jest jednym ze sposobów, jaki stosuje nasza
kancelaria w celu odzyskania dla Ciebie pełnej kwoty, jaka jest Ci należna.

Chcesz odzyskać swoje pieniądze? Skontaktuj się z nami!