Zespół

Radca prawny Marcin Florczak

Radca Prawny Marcin Florczak

e-mail: mf@florczak-grabowski.pl 504 348 876

Radca Prawny Marcin Florczak

Radca prawny Marcin Florczak został wpisany na listę radców prawnych w 2010 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikację radcowską ukończył z wyróżnieniem. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w pomocy prawnej na rzecz podmiotów sektora rynku nieruchomości, usług komunalnych i administracji publicznej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, w tym w tworzeniu struktur prawnych w tych spółkach. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej:

 • tworzył a następnie kierował przez okres 5 lat działem prawnym spółki prawa handlowego funkcjonującej na łódzkim rynku nieruchomości (B&P REAL ESTATE sp. z o. o.) w obszarze zarządzania nieruchomościami, najmu lokali mieszkalnych i komercyjnych, sprzedaży lokali mieszkalnych. W tym okresie wielokrotnie zajmował się regulowaniem skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości, doradztwem w zakresie umów o roboty budowlane, umów sprzedaży nieruchomości, reprezentacją w sporach sądowych związanych z odszkodowaniami za nieprawidłowy zarząd itd.
 • pomagał podmiotom z obszaru nieruchomości w skomplikowanych procesach regulowania stanów prawnych nieruchomości, co obejmowało również reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi;
 • świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz spółki komunalnej (Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Koluszkach) funkcjonującej w obszarze dostaw wody, odprowadzania ścieków i dostaw ciepła, prawa pracy, a także koncentruje się na pomocy prawnej przy licznych zamierzeniach budowlanych;
 • świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz podmiotów z sektora finansów publicznych (Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, Gmina Zapolice, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli) w obszarach gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, spraw społecznych, budownictwa,
 • zdobył doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorstw w sporach sądowych z zakresu procesów budowlanych;
 • świadczy bieżącą, stałą pomoc prawną na rzecz kilku zarządców nieruchomości i powiązanych z nimi kilkudziesięciu wspólnot mieszkaniowych (m.in. ZZN sp. z o. o. Oddział Łódź, Prestiż sp. z o. o.),
 • doradzał spółce z sektora IT (LSI Software SA) w konstruowaniu umów związanych z tworzeniem nowych podmiotów i przenoszenie praw własności intelektualnej;
 • zdobył doświadczenie w pracy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, a ponadto doradzał radzie nadzorczej spółdzielni;
 • posiada doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów w procesach związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • posiada doświadczenie w prowadzenie sporów administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w szczególności w obszarze gospodarowania nieruchomości, budowlanym oraz funkcjonowania dróg publicznych;
 • posiada wiedzę i kilkuletnie doświadczenie w funkcjonowaniu obszaru prawa zamówień publicznych;
 • posiada kilkuletnie doświadczenie w świadczeniu usług windykacji należności;
 • brał udział w kilkuset procesach sądowych w obszarach prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa lokalowego.