Zespół

Radca prawny Marcin Florczak

Radca Prawny Marcin Florczak

e-mail: mf@florczak-grabowski.pl 504 348 876
Radca prawny Marcin Grabowski Łódź

Radca prawny Marcin Grabowski

e-mail: mg@florczak-grabowski.pl 509 507 099

Radca Prawny Marcin Florczak

Radca prawny Marcin Florczak został wpisany na listę radców prawnych w 2010 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikację radcowską ukończył z wyróżnieniem. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w pomocy prawnej na rzecz podmiotów sektora rynku nieruchomości, usług komunalnych i administracji publicznej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, w tym w tworzeniu struktur prawnych w tych spółkach. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej:

 • tworzył a następnie kierował przez okres 5 lat działem prawnym spółki prawa handlowego funkcjonującej na łódzkim rynku nieruchomości (B&P REAL ESTATE sp. z o. o.) w obszarze zarządzania nieruchomościami, najmu lokali mieszkalnych i komercyjnych, sprzedaży lokali mieszkalnych. W tym okresie wielokrotnie zajmował się regulowaniem skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości, doradztwem w zakresie umów o roboty budowlane, umów sprzedaży nieruchomości, reprezentacją w sporach sądowych związanych z odszkodowaniami za nieprawidłowy zarząd itd.
 • pomagał podmiotom z obszaru nieruchomości w skomplikowanych procesach regulowania stanów prawnych nieruchomości, co obejmowało również reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi;
 • świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz spółki komunalnej (Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Koluszkach) funkcjonującej w obszarze dostaw wody, odprowadzania ścieków i dostaw ciepła, prawa pracy, a także koncentruje się na pomocy prawnej przy licznych zamierzeniach budowlanych;
 • świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz podmiotów z sektora finansów publicznych (Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, Gmina Zapolice, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli) w obszarach gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, spraw społecznych, budownictwa,
 • zdobył doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorstw w sporach sądowych z zakresu procesów budowlanych;
 • świadczy bieżącą, stałą pomoc prawną na rzecz kilku zarządców nieruchomości i powiązanych z nimi kilkudziesięciu wspólnot mieszkaniowych (m.in. ZZN sp. z o. o. Oddział Łódź, Prestiż sp. z o. o.),
 • doradzał spółce z sektora IT (LSI Software SA) w konstruowaniu umów związanych z tworzeniem nowych podmiotów i przenoszenie praw własności intelektualnej;
 • zdobył doświadczenie w pracy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, a ponadto doradzał radzie nadzorczej spółdzielni;
 • posiada doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów w procesach związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • posiada doświadczenie w prowadzenie sporów administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w szczególności w obszarze gospodarowania nieruchomości, budowlanym oraz funkcjonowania dróg publicznych;
 • posiada wiedzę i kilkuletnie doświadczenie w funkcjonowaniu obszaru prawa zamówień publicznych;
 • posiada kilkuletnie doświadczenie w świadczeniu usług windykacji należności;
 • brał udział w kilkuset procesach sądowych w obszarach prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa lokalowego.

Radca prawny Marcin Grabowski

Radca prawny Marcin Grabowski został wpisany na listę radców prawnych w 2010 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizacja w zakresie windykacji należności, obsłudze prawnej podmiotów sektora finansów publicznych (jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych), podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego działających m.in. w branży budowlanej i służbie zdrowia oraz w zakresie prawa łowieckiego.

Dotychczasowa praktyka zawodowa:

 • posiada sześcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, występując między innymi w sporach dotyczących błędów w sztuce lekarskiej oraz zakażeń szpitalnych, przygotowując i opiniując umowy cywilnoprawne, czy też o przeprowadzenie badań klinicznych (obsługa prawa Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi, w latach 2006-2010 jako aplikant, w latach 2010-2012 jako radca prawny);
 • od 2010 roku świadczy obsługę prawną dla gmin (od 2010 roku Gmina i Miasto Szadek, w latach 2012-2013 Gmina Zapolice) oraz ich jednostek organizacyjnych; posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostki zajmującej się organizacją transportu zbiorowego (w latach 2012-2015 Miejskie Usługi Komunikacyjne Urzędu Miasta w Zgierzu);
 • w ciągu ostatnich 10 lat doradzał prywatnym przedsiębiorcom, w tym m.in. działającym w branży budowlanej, meblarskiej, transportu sanitarnego oraz zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych;
 • prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego działających w branży budowlanej (od 2015 roku JLT Investment sp o.o. sp.k.) oraz meblarskiej (od 2012 roku Meblomarket sp. z o.o.), prowadząc między innymi procesy odszkodowawcze;
 • w swojej pracy zawodowej prowadził obsługę prawną państwowej jednostki budżetowej podległej Ministrowi Zdrowia zajmującej się zabezpieczeniem sanitarno-przeciwepidemicznym (Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych);
 • posiada kilkuletnie doświadczenie w świadczeniu usług windykacji należności;
 • prowadzi obsługę prawną samorządowej jednostki organizacyjnej zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, w tym podmiocie zajmuje się m.in. windykacją należności, opiniowaniem umów w tym umów o roboty budowlane (Województwo Łódzkie Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego);
 • był członkiem rady nadzorczej spółki komunalnej świadczącej usługi w zakresie m.in. zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych, naprawy dróg, utrzymania zieleni miejskiej oraz prowadzenia basenu i targowiska;
 • od 2010 roku prowadzi indywidualną kancelarię radcowską występując głównie w procesach gospodarczych oraz w procesach z zakresu prawa administracyjnego, spadkowego, medycznego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; reprezentował klientów m.in. w postępowaniach sądowych prowadzonych w trybie wyborczym, a także reprezentował rolników-beneficjentów w sporach z ARiMR.