Kurator spadku nie może reprezentować masy spadkowej w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości

Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2017 r., wydaną w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III CZP 44/17, kurator spadku nie jest uprawniony do udziału w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości ze skutkiem dla nieznanych spadkobierców współwłaściciela.