Ograniczenia w zbywaniu nieruchomości rolnych w ramach postępowania egzekucyjnego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2018 r. III CZP 32/18

 

​Ograniczenia wynikające z art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1405) nie mają zastosowania do osoby zbywającej nieruchomość, która uzyskała przysądzenie jej własności po dniu 30 kwietnia 2016 r., w egzekucji z nieruchomości wszczętej przed tą datą.