Reprezentacja spółki komandytowej przy zmianie umowy spółki

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2018 r. wydaną w sprawie III CZP 42/18, jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej – wymaganej na podstawie art. 9 k.s.h. – ma zastosowanie art. 210 § 1 k.s.h.